Terug naar overzicht

Zelfstandigen- en startersaftrek 2011

Een ondernemer die aan het urencriterium voldoet, heeft recht op de zelfstandigenaftrek. De hoogte van de zelfstandigenaftrek wordt bepaald door de hoogte van de winst. Op de startersaftrek bestaat recht als u recht hebt op de zelfstandigenaftrek en in één van de voorafgaande 5 jaren geen ondernemer was en niet vaker dan tweemaal de startersaftrek hebt genoten. Kort gezegd: de eerste 3 jaar van uw ondernemerschap hebt u recht op de startersaftrek, daarna niet meer. De startersaftrek is een vast bedrag van € 2.123 (in 2010 € 2.110) dat bij uw zelfstandigenaftrek wordt geteld.

Er wordt bij de zelfstandigenaftrek onderscheid gemaakt tussen personen die bij het begin van het kalenderjaar nog geen 65 zijn en zij die dat wel zijn. De laatstgenoemden, de 65+-ers hebben recht op de helft van de in de tabellen genoemde bedragen aan zelfstandigen- en startersaftrek.

Met name bij lagere winsten is het een substantiële aftrekpost.

Let op: Leidt de zelfstandigenaftrek tot een negatief inkomen, dan kan dit niet verrekend worden met ander box 1 inkomen. De niet verrekende zelfstandigenaftrek wordt dan maximaal 9 jaar doorgeschoven. Voor starters geldt dit niet, die kunnen dus wel verrekenen met ander box 1 inkomen (loon, uitkering etc.).

Zelfstandigen- en startersaftrek 2011
Winst vanaf tot Zelfst.aftrek Startersaftrek Totaal
nihil 14.045 9.484 2.123 11.607
14.045 16.295 8.817 2.123 10.940
16.295 18.540 8.154 2.123 10.277
18.540 53.070 7.266 2.123 9.389
53.070 55.315 6.633 2.123 8.756
55.315 57.565 5.931 2.123 8.054
57.565 59.810 5.236 2.123 7.359
59.810 4.602 2.123 6.725
Zelfstandigen- en startersaftrek 2010 (65+-ers helft)
Winst vanaf tot Zelfst.aftr. < 65 jr. Starters-aftrek Totaal Zelfst.aftr. => 65 jr. Startersaftrek Totaal
nihil 13.960 9.427 2.110 11.537 4.714 1.055 5.769
13.960 16.195 8.764 2.110 10.874 4.382 1.055 5.437
16.195 18.425 8.105 2.110 10.215 4.053 1.055 5.108
18.425 52.750 7.222 2.110 9.332 3.611 1.055 4.666
52.750 54.985 6.593 2.110 8.703 3.297 1.055 4.352
54.985 57.220 5.895 2.110 8.005 2.948 1.055 4.003
57.220 59.450 5.204 2.110 7.314 2.602 1.055 3.657
59.450 4.574 2.110 6.684 2.287 1.055 3.342
Zelfstandigen- en startersaftrek 2009 (65+-ers helft)
Winst vanaf tot Zelfst.aftr. < 65 jr. Starters-aftrek Totaal Zelfst.aftr. => 65 jr. Startersaftrek Totaal
nihil 13.695 9.251 2.070 11.537 4.626 1.035 5.661
13.995 15.890 8.600 2.070 10.670 4.300 1.035 5.335
15.890 18.080 7.953 2.070 10.023 3.977 1.035 5.012
18.080 51.765 7.087 2.070 9.157 3.544 1.035 4.579
51.765 53.955 6.470 2.070 8.540 3.235 1.035 4.270
53.955 56.150 5.785 2.070 7.855 2.893 1.035 3.928
56.150 58.340 5.106 2.070 7.176 2.553 1.035 3.588
55.340 4.488 2.070 6.558 2.244 1.035 3.279