Terug naar overzicht

Voordelen van een BV

Steeds meer eenmanszaken, maatschappen en vennootschappen onder firma worden door ons ingebracht in een BV. Dit kan zonder belastingheffing plaatsvinden. Ruwweg is een BV aantrekkelijk vanaf zo’n 150.000 euro winst, als u alle winst uit uw bedrijf nodig heeft om van te leven is een BV vanuit financieel oogpunt vaak niet aantrekkelijk. Een overzicht van de voornaamste voordelen van een BV:

Voordelen van een BV

De BV zorgt er in ieder geval voor dat u een scheiding aanbrengt tussen uw prive vermogen en het bedrijfsvermogen. Daarnaast kan de BV (door uitstel van belastingheffing) ook financieel voordeliger zijn. Er zijn nog meer voordelen:

 1. Commercieel voordeel: een BV heeft meer uitstraling dan een eenmanszaak of VOF. Overweeg ook eens een NV, deze heeft nog meer prestige en kan kan in  de toekomst worden gebruikt als vrijgestelde beleggingsinstelling. De BV kan dus een commercieel voordeel opleveren
 2. Aansprakelijkheid: bij een eenmanszaak bent u voor al uw activiteiten met uw volledige vermogen aansprakelijk. Via een BV kunt u een scheiding aanbrengen tussen het BV en privé vermogen. Banken willen graag een privé borg en de belastingdienst kan vaak (relatief eenvoudig) de privé perrsoon aanspreken. Hiermee wordt de scheiding in de aansprakelijkheid dus troebel.
 3. Hypotheek via de BV: de BV mag u een hypotheek verstrekken voor uw eigen woning. De rente kunt u redelijk zelf bepalen, het is soms zelfs mogelijk om tegen 0% een hypotheek te verstrekken. Voordeel is dat u de rente aan u zelf (de BV) zult betalen in plaats van aan de bank. Dit is een prettige en veilige manier voor uw vermogensopbouw.
 4. Pensioen: de eigenaar van een eenmanszaak/VOF kan via de FOR pensioen opbouwen. De dotatie is maximaal 12% van de winst (met een maximum). Bij een pensioen in eigen beheer wordt er over een salaris pensioen opgebouwd, de dotatie is vaak hoger dan via de eenmanszaak of VOF (bij een 40 jarige ondernemer ongeveer 16% van het salaris).
 5. Tariefsvoordeel: De VPB druk over de winst (20% – 25,5%) is lager dan de IB druk (maximaal 45%). Hierdoor is er meer geld over voor groei en aflossing van schulden, in het start jaar is dit meestal niet zo.
 6. Levensloopregeling: een DGA kan 12% van zijn salaris gebruiken voor een pre pensioen (de levensloopregeling). Voordeel is dat heffing wordt uitgesteld en dat er over het vermogen geen box 3 heffing is verschuldigd.
 7. Liquiditeitsvoordeel ruisende inbreng: als de onderneming via een zogenaamde ruisende inbreng in een BV wordt ingebracht kan voor de stakingswinst een lijfrente worden bedongen. De goodwill kan daarna worden afgeschreven en over de lijfrente moet rente worden berekend, dit zal een extra aftrekpost opleveren waardoor de BV minder Vennootschapsbelasting is verschuldigd.
 8. Bedrijfsopvolging: dit is via de BV eenvoudiger en meestal kan dit zonder belastingheffing plaatsvinden. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is sinds 2010 een stuk gunstiger.
 9. Nieuwe eigenaar / aandeelhouder: het laten toetreden van een nieuwe eigenaar is binnen een BV eenvoudiger (geen belastingheffing over overdrachtswinst)
 10. Overlijden: bij overlijden van de eigenaar heeft de BV geen financiële last van belastingheffing. De box 2 heffing kan worden doorgeschoven naar de erfgenamen. Vanaf 50 jaar kan een BV – mede hierom – aantrekkelijk zijn, ook al is dit vanuit de jaarlijkse fiscale heffing nog niet aantrekkelijk.
 11. Besparing overdrachtsbelasting: bij verkoop van het bedrijf (of toe of uittreding) is er bij een eenmanszaak of VOF soms overdrachtsbelasting verschuldigd, bij een BV is minder vrijwel nooit het geval (tenzij in de BV enkel een onroerende zaak is ondergebracht).