Terug naar overzicht

Wanneer is een financiering een lening volgens de Belastingdienst?

De financiering van een bedrijf kan op verschillende manieren plaatsvinden. Voor de Belastingdienst is het van belang of je bij een krediet kan aantonen dat je echt een financiering hebt afgesloten. Alleen dan worden de kosten van de lening beschouwd als bedrijfskosten.

Bij een krediet is het voor de bewijsvoering van belang dat er een schriftelijke overeenkomst aan ten grondslag ligt. Een bankafschrift alleen is niet voldoende! Dit geldt zowel bij particuliere leningen als bij leningen door professionele instanties.

De Belastingdienst beschouwt de volgende kosten als onderdeel van de bedrijfsfinanciering:

  • rentevergoedingen: rente, rente wegens uitstel van betaling;
  • kosten voor levering:  prolongatierente, afsluit- en prolongatieprovisie, provisie voor het accepteren van een wissel, verlenen van tussenkomst bij kredietverlening, borgtochten en andere zekerheids- en garantieverbintenissen en de bemiddeling daarbij;
  • kosten met betrekking tot onroerend goed: taxeren van onroerend goed, aanvragen van een uittreksel uit het handelsregister bij hypotheekbemiddeling.

Let op

Ga je een lening aan waarbij de rente lager is dan de marktrente, dan ziet de Belastingdienst deze lening als schenking. Over een schenking moet schenkbelasting worden betaald. Binnen een maand na het verkrijgen van de schenking moet je bij de fiscus een ‘Aangifte schenkbelasting’ aanvragen.

About the Author
result