De Rekening Van Het Kind

Gezinnen met kinderen kunnen in 2009 een bijdrage krijgen in de kosten van kinderopvang via de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag wordt gebaseerd op (ondermeer): het verzamelinkomen, de werkelijke opvanguren, de betaalde uurprijs en het aantal kinderen dat van de opvang gebruik maakt. De maximale uurprijs in 2009 is € 6,10.

Lees verder

Koester uw klagers

Bijna 70 procent van de MKB-bedrijven is ontevreden over zijn telecom-leverancier, automatiseringsbureau, bank en internet provider. Die onvrede ontstaat vooral doordat afspraken niet worden nagekomen. In meer dan de helft van de gevallen (60%) is de ontevredenheid ook geuit, maar heeft de leverancier daar volgens de ondervraagden niets mee gedaan.

Lees verder

Bereken btw over uw onkosten

Neem de volgende situatie: u levert diensten of goederen aan uw klanten en om dat te kunnen doen, moet u onkosten maken. Die onkosten heeft u niet verwerkt in de prijs, maar u kunt ze volgens afspraak doorbelasten aan de klant. Vraag: moet u daar dan btw over berekenen? Antwoord: Jazeker. Lees verder