Terug naar overzicht

Samenwerking fiscale partners

Wanneer de echtgenoot, of ruimer: de fiscale partner, meewerkt in uw onderneming kunt u hem in principe op drie manieren belonen voor de verrichte arbeid.

1. Meewerkbeloning geven
2. Aangaan man/vrouw-firma of -maatschap
3. Toepassen meewerkaftrek

De meewerkaftrek is eenvoudig toe te passen en dat is dan ook zo ongeveer het enige voordeel. De aftrek zelf is in feite te verwaarlozen, zeker als je kijkt naar het aantal uren dat nodig is voor toepassing van die aftrek. Komt de meewerkende echtgenoot/fiscale partner toe aan het urencriterium, dan is een man/vrouw-firma het voordeligst. Zie ook de tabellen aan het slot van deze pagina.

Hier beperken we ons tot de eerste twee beloningsvormen; de meewerkaftrek is ter vergelijking wel meegenomen in genoemde tabellen.

Meewerkaftrek

Werkt uw partner zonder beloning mee in uw onderneming, dan kunt u als ondernemer recht hebben op de meewerkaftrek. De meewerkaftrek is niet hoog, maar biedt wel het voordeel van de eenvoud. De hoogte van de meewerkaftrek wordt bepaald door het aantal uren dat uw partner meewerkt in de onderneming (en uiteraard door de hoogte van uw winst).

Meewerkaftrek (2010 en 2009)
gelijk aan of meer dan maar minder dan bedraagt de meewerk-aftrek
525 875 1,25% van de winst
875 1.225 2% van de winst
1.225 1.750 3% van de winst
1.750 4% van de winst

.

.

.

.

.

.

Stel dat uw winst € 200.000 bedraagt en uw partner werkt meer dan 1.750 uur mee, dan is de aftrek bij u 4% van € 200.000 is € 8.000. Dit is voor het aantal uren uiteraard bijzonder weinig. In de praktijk ligt het aantal meewerkuren meestal onder de 875. Dat betekent dat u maximaal aan meewerkaftrek 1,25% van € 200.000 kunt claimen ofwel € 2.500. Op een winst van € 200.000 is dat uiteraard niet bijzonder veel.

Is het aantal uren substantieel, dan zal een man-vrouw maatschap meer voor de hand liggen, zodat u veel meer van uw toptarief (52%) kunt aftrekken. De winstverdeling moet uiteraard wel zakelijk zijn – zou u een derde ook een dergelijk winstaandeel geven voor het gedane werk? Of uw partner ook recht heeft op de ondernemersaftrek, hangt af van de vraag of geen sprake is van een ongebruikelijk samenwerkingsverband (en uiteraard van de vraag of zij aan de uren-eis voldoet).

Het is overigens ook mogelijk om uw partner op de loonlijst te zetten. Er moet dan sprake zijn van een gezagsverhouding (die tussen partners vaak niet aanwezig wordt verondersteld) en er moet loon betaald worden.