Terug naar overzicht

Middelen van inkomen

Stel u verdient het ene jaar veel en het andere jaar veel minder. Of u heeft het ene jaar een laag fiscaal inkomen en het andere jaar een veel hoger fiscaal inkomen. Bij sterk wisselend inkomen is het vaak aantrekkelijk via middeling over een periode van drie jaar voor een meer gelijkmatige belastingheffing te zorgen. Dit kan zich voordoen bij sterke schommelingen in de hoogte van uw salaris, maar ook bij eenmalig hoge aftrekposten zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis of bij hoge ziektekosten. Bij middeling vergelijkt men de betaalde belasting van de afgelopen drie jaar met de belasting die u had moeten betalen indien het inkomen gelijk over deze drie jaren was verdeeld.

Vereisten voor middeling
Bij middeling gelden de volgende regels:

  • middelen van 3 aaneengesloten jaren
  • middeling van box 1 inkomen gedurende periode dat u in Nederland woonde
  • indienen binnen 3 jaar nadat laatste middelingsjaar definitief vaststaat
  • bij verzoek een berekening meesturen
  • de eerste 545 euro krijgt u niet terug, dit is een soort drempel