Terug naar overzicht

Jong personeel mag langer contract voor bepaalde tijd

Heeft u werknemers in dienst die jonger zijn dan 27 jaar? Dan kunt u vaker en langer gebruikmaken van opeenvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd.
Voorheen moest u een werknemer onder de 27 jaar na 3 tijdelijke contracten een vast contract aanbieden bij voortzetting van het dienstverband. Dit wordt nu na 4 contracten. De overschrijdingsduur waarbij een contract wordt omgezet naar een vast contract (vanaf het tweede contract) wordt 48 maanden, in plaats van 36 maanden.

Tip: Wilt u een werknemer een 4e tijdelijk contract aanbieden? Zorg er dan voor dat dit contract eindigt voordat de werknemer 27 wordt. Anders wordt het contract alsnog automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.