Terug naar overzicht

Je wilt je geld maar krijgt het niet…

Als er iets erg irritant is dan zijn het klanten die niet betalen en dat je achter je geld aan moet. Negatieve, nutteloze energie waar je helemaal niks aan hebt… Je hebt een product of dienst geleverd en alles was in orde en vervolgens betaalt de klant zijn rekening maar niet.

Wat moet je doen om er voor te zorgen dat je toch het geld binnen krijgt, zonder er zelf maanden achteraan te moeten bellen, mailen en brieven sturen? Een goed debiteurbeleid kan hier heel veel tijd en ergernis voorkomen.

Eén oplossing zou zijn om klanten altijd vooruit te laten betalen, dit zal je echter in de meeste branches een hoop omzet gaan kosten. Klanten willen nu eenmaal niet vooruitbetalen als ze dat bij de concurrent ook niet hoeven.

Deels vooruit laten betalen kan in sommige gevallen wel verstandig zijn, als je producten verkoopt met hoge inkoopkosten dan wil je niet het risico lopen dat je een zware verliespost hebt op het moment dat je klanten niet betalen. Bij dienstverlening is dit risico veel kleiner, omdat je in het ergst geval alleen tijd kwijt bent geraakt.

Bij betaling achteraf zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden om ervoor te zorgen dat klanten zo snel mogelijk betalen. De stappen die je moet nemen zijn de volgende:

Bij elke verkoop moet je een factuur versturen, daar zet je een bepaalde betalingstermijn op, meestal 14 of 30 dagen. De klant heeft dan die termijn om het bedrag te voldoen.

Mocht de factuur 5 dagen verlopen zijn dan stuur je een betalingsherinnering, mocht je de  factuur digitaal versturen dan is het raadzaam om de herinnering wel gewoon op papier te doen. Dan weet je zeker, mocht je een niet-geldig e-mailadres hebben, dat de herinnering wel aankomt. Als je de factuur per post verstuurt dan verstuur je de herinnering ook per post.

Je moet geen dreigementen vermelden in de herinnering, blijf vriendelijk en verzoek nogmaals om een betaling, geen vermelding van een incassobureau of iets dergelijks. Het is altijd belangrijk om je klantrelatie goed te houden en het kan zijn dat het de klant even ontschoten is (misschien gebeurt het jezelf ook wel eens).

In die herinnering zet je ook weer een termijn, meestal zo’n 10 dagen en na die 10 dagen wacht je nog 5 dagen en als na 15 dagen nog niet betaald is dan stuur je een aanmaning.

De aanmaning is op een wat dwingendere toon met nogmaals een termijn van 10 dagen, hierin vermeld je tevens wat er gebeurt als de betaling niet binnen de aangegeven termijn binnen is. Er komen dan incassokosten over heen en de wettelijke rente komt erbij.  Dat is heel belangrijk om te vermelden, want als je dat niet doet en je schakelt wel een incassobureau in dan kan het zo zijn dat die kosten voor jouw rekening zijn, omdat je dat niet aan de klant hebt vermeld.

Wat je eventueel kunt doen is zelf nog een keer bellen met betreffende klant als ook de aanmaning niet wordt betaald. Of je dit doet hangt af van de verstandhouding met de klant. Je kunt kiezen voor communicatie via een incassobureau, omdat je dan niet zelf de klantverhouding hoeft te verstoren.

De stappen die je zelf neemt zijn dus als volgt:
1.    Je verstuurt een factuur.
2.    Je verstuurt een betalingsherinnering.
3.    Je verstuurt een aanmaning.
4.    Je belt eventueel de klant op.

Belangrijk hierbij is dat je dit consequent doet, je moet de klant “opvoeden”. Het is een bewezen feit dat veel klanten de ruimte nemen die je ze geeft. Als jij pas na 3 maand een eerste herinnering stuurt dan zullen klanten die vaker bij je kopen rustig 3 maanden wachten met betalen. Ze weten dat er toch geen gevolgen zijn bij wanbetaling.

Mocht de klant op basis van deze stappen nog niet betaald hebben dan kun je zelf niet zoveel meer doen. Je moet dan de klant dagvaarden (voor de rechter dagen) en als de rechter jou in het gelijk stelt dan kan daarna een deurwaarder beslag leggen op bezittingen van de klant, om daarmee jouw rekening te voldoen.
Deze stap naar de rechter is vrij groot, vooral als het om kleinere bedragen gaat zul je als ondernemer niet zo snel een rechtszaak aanspannen. Je kunt dit echter uitbesteden en dit kan bij een incassobureau.

Een incassobureau inschakelen
Een incassobureau neemt het van je over nadat je een aanmaning hebt verstuurd en nog steeds de betaling niet binnen hebt. Het incassobureau onderneemt dan de volgende stappen, dit kan per incassobureau verschillen:

5.      Het versturen van een sommatie (aanmaning van het incassobureau).
6.      Het incassobureau belt de klant.
7.      Het versturen van nog één of twee sommaties.
8.      Dagvaarden van de klant.
9.      Rechtszaak voeren.
10.    Met een uitspraak van de rechter beslag laten leggen.
11.    Het openstaande bedrag incasseren.

Stap 10 en 11 moeten altijd door een deurwaarder worden uitgevoerd, als het incassobureau geen deurwaarders heeft moeten ze dit uitbesteden. Als er geen discussie is over de vordering, dus de klant heeft geen reden om niet te betalen, dan zul je in vrijwel 100 % van de gevallen je geld krijgen. Tenzij de klant bijvoorbeeld failliet is en er meerdere schuldeisers zijn.

Wat doet een incassobureau nog meer?

Het incassobureau heeft in de meeste gevallen juristen in dienst die zijn gespecialiseerd in betalingsvoorwaarden. Het is dan ook verstandig om je algemene voorwaarden te laten controleren door deze juristen.

Een goed incassobureau biedt dit als service aan, ze zijn er zelf namelijk ook bij gebaat dat de algemene voorwaarden goed in elkaar zitten.  Als zij namelijk een rechtszaak moeten beginnen dan willen ze wel terug kunnen vallen op goede algemene voorwaarden, als ze de zaak verliezen zullen zij namelijk ook niet volledig betaald krijgen.

De kosten van een incassobureau
Je hebt incassobureaus die adverteren  met “no cure no pay”. Wat daar vaak het addertje onder het gras is, is dat zij de kosten voor hun werkzaamheden van jouw openstaande bedrag afhalen. Dus als je een vordering hebt van 500 euro dan kan het best zo zijn dat je maar 100 krijgt omdat 400 euro naar het incassobureau gaat.

Je hebt ook incassobureaus met jaarlijks een vast bedrag. Op het moment dat een aanmaning is verstuurd en er wordt niet betaald, dan neemt het incassobureau het over. Hier zijn dan afgezien van de jaarlijkse vaste bijdrage geen kosten verbonden.

Als je een goed incassobureau hebt dan krijg je het volledige openstaande bedrag betaald en de rente, het incassobureau berekend haar eigen kosten los door aan de klant. Het incassobureau drukt er dus een bepaald percentage bovenop en dat krijgen zij, iets van 10-15%. Bij kleine bedragen kan dat soms nog wel meer zijn, omdat zij toch wel kosten moeten maken.

Sommige incassobureaus hebben wel een deurwaarder en hij mag ook op basis van de uitspraak van de rechter zeggen dat er beslag wordt gelegd. Een gewoon iemand van het incassobureau mag dat niet doen, dus dan moet het incassobureau weer een deurwaarderskantoor inschakelen.
Het mooiste is een combinatie van een incassobureau en deurwaarderkantoor in één natuurlijk, dit is goedkoper dan wanneer het incassobureau een deurwaarder moet inhuren.

De kosten van een incassobureau inclusief juridisch traject zijn zo’n € 500 a € 700 per jaar. Dit is relatief laag als je kijkt naar wat het voor een gemiddeld bedrijf oplevert en de professionele uitstraling die het heeft.

Wat een goed incassobureau doet voor dit bedrag is helpen bij het opstellen van een betalingsherinnering en een aanmaning zodat de juiste punten erin staan. Ze lopen ook de algemene voorwaarden door en dan met name de betalingsvoorwaarden zodat alles wat daarin staat ook klopt.

Zij zorgen er dus eigenlijk voor dat jij de zaak zo voor elkaar hebt, dat zij er mee aan de slag kunnen. Dat is ook in hun eigen voordeel want ze krijgen een vast bedrag van jou en ze willen de overige kosten natuurlijk wel kunnen verhalen op jouw klant.

Als jij intern de boel niet op orde hebt loopt het incassobureau dus geld mis en dan schieten zij er bij in. Het is dus ook in hun voordeel dat zij zorgen dat onze betaalprocedure op orde is.

Door het betalen van dat vaste bedrag nemen ze alle zaken met betrekking tot wanbetalers over, vanaf de aanmaning gaan ze  sommaties versturen, ze doen een belactie en ze nemen het hele juridische traject waar na afloop van de procedure, mocht er echt niet betaald worden.

Indien een klant door omstandigheden niet kan betalen kan het incassobureau afspraken maken over een betalingsregeling.

Je kunt naast zo’n totaalpakket bij de meeste incassobureaus ook kiezen voor alleen het niet-juridische traject. Ze sturen dan wel sommaties, maar ze gaan uiteindelijk niet een rechtszaak in. Doen ze dat uiteindelijk wel, dan moet je die kosten er dan nog overheen betalen, dit zal zo’n € 300 per rechtszaak zijn in de meeste gevallen. Voor een niet-juridisch pakket betaal je over het algemeen tussen de 150 en 250 euro.

Waar je ook nog voor kunt kiezen is jouw eigen aanmaning op briefpapier van het incassobureau te printen met als voordeel dat je duidelijk maakt dat er daadwerkelijk een incassobureau is en dat er serieuze stappen ondernomen worden als er niet betaald wordt.


Hoe kies je een goed incassobureau?
Als incassobureau kun je aangesloten zijn bij de NVI (overkoepelende stichting voor incassobureaus), zoals gezegd is het een ongecertificeerd beroep, dus iedereen mag het doen, als je aangesloten bent bij de NVI dan zijn er regels waar alle leden zich aan moeten houden. Vrij weinig incassobureaus zijn daar bij aangesloten, mijn advies is om wel met een incassobureau in zee te gaan die bij de NVI is aangesloten.

Je weet dan zeker dat het incassobureau op een nette manier te werk gaat en niet koste wat het kost het geld binnenhaalt en jouw bedrijf daarbij imagoschade toebrengt.

Daarnaast is het belangrijk dat je de volledige vordering krijgt uitbetaald, dus niet dat het incassobureau een deel van de vordering achterhoudt. Ook de extra service is belangrijk, je wilt dat de algemene voorwaarden, herinneringen en aanmaningen goed in elkaar zitten op het moment dat het ooit een rechtszaak zou worden.

Tot slot
Het klinkt wat negatief deze paragraaf, maar het is wel een stukje professionaliteit wat je uitstraalt. Als je iets bestelt bij een bedrijf is het normaal dat, wanneer je niet betaalt, je een herinnering en aanmaning krijgt.

Veel ondernemers voelen zich schuldig als ze een klant een herinnering of aanmaning sturen. Je doet echter zaken met een partij, jij levert iets en het is normaal dat de andere partij daarvoor betaalt. Uiteindelijk ben jij niet degene die fout zit als je een herinnering stuurt, degene die niet betaalt moet zich schuldig voelen dat hij zich niet aan de afspraken houdt.

Op het moment dat een klant je zou mailen dat hij krap bij kas zit en vraagt of de betaling een paar weken later mag plaatsvinden, dan is dat prima natuurlijk. Maar als er na meerdere keren mailen of brieven versturen simpelweg niet wordt gereageerd, dan is het logisch dat een incassobureau wordt ingeschakeld.

Meer www.ondernemersuniversiteit.nl