Terug naar overzicht

Hoe worden kredieten gefinancierd?

Om jouw lening te financieren maken banken gebruik van hun eigen en vreemde vermogen. Voor het vreemde vermogen richten zij zich tot de ECB en DNB. Hier wordt in vogelvlucht uitgelegd hoe banken zich financieren.

Eigen vermogen

Voor iedere uitgeleende euro moeten banken  een bepaald percentage eigen vermogen aanhouden. Hierover moeten zij verantwoording afdragen aan de toezichthouder, de Nederlandse Bank (DNB).

Vreemd vermogen

Voor kredieten die zij niet uit hun eigen vermogen willen of kunnen financieren doen zij een beroep op:

  • spaarders;
  • de geldmarkt (leningen met een korte looptijd);
  • de kapitaalmarkt (leningen met een lange looptijd);
  • de Europese Centrale Bank.

Op de geld- en kapitaalmarkt lenen banken bij pensioenfondsen, andere professionele beleggers en van elkaar. Geld lenen bij de Europese Centrale Bank (ECB) geschiedt op basis van open-markt transacties. Er zijn verschillende open markttransacties die kunnen worden onderverdeeld naar doel en frequentie, zoals de basis-herfinancieringstransacties en langerlopende herfinancieringstransacties.

 

Basis-herfinancieringstransacties

Dit is de belangrijkste vorm van geldverstrekking van de ECB aan banken. Banken kunnen via inschrijving op deze lening (tenderoperatie) bieden. De hoogste bieders krijgen als eerste hun geld toegewezen totdat het totale, door de ECB te lenen, bedrag is bereikt.

De ECB heeft het recht om per bank een maximum vast te stellen om te grote inschrijvingen af te kunnen wijzen. Wanneer het totaal van de door een bank opgegeven biedingen het maximum overschrijdt, zal DNB, als centrale bank in Nederland, de biedingen afwijzen.Banken moeten hun toewijzing in alle gevallen kunnen dekken door voldoende zekerheden. De hoogte van de zekerheden is dus ook een beperkende factor om als bank bij de ECB te kunnen lenen.

Langerlopende herfinancieringstransacties

Hiermee kunnen banken maandelijks geld tegen onderpand lenen voor een periode van drie maanden. De langerlopende herfinancieringstransacties worden evenals de basis-herfinancieringstransacties toegekend op basis van inschrijving (tenderoperatie).

Banken kunnen niet onbeperkt bij de ECB lenen waardoor banken ook geld bij andere partijen op de geld- en kapitaalmarkt moeten lenen. De rente is hier hoger dan de rente die de banken bij de ECB moeten betalen.

About the Author
result