Terug naar overzicht

Haal voordeel bij aanschaf bedrijfsmiddelen

Elke ondernemer heeft middelen nodig om te kunnen produceren of diensten te verlenen. Niet alleen het materiaal dat direct met de productie te maken heeft, zoals computers en machines, maar ook de middelen die hier indirect voor nodig zijn, zoals een kantoorpand of een telefoon.

Uit onderzoek onder het Ondernemerspanel van de KVK blijkt dat bijna de helft van de ondernemers plannen heeft om binnen een jaar een bedrijfsmiddel aan te schaffen. Driekwart van hen laat zich hierbij echter onvoldoende adviseren door een boekhouder, accountant of belastingadviseur en loopt daardoor fiscale voordelen mis.

Om optimaal te kunnen profiteren van de regels doen ondernemers er bijvoorbeeld goed aan om dit jaar nog een nieuwe investering te doen. Deze kan namelijk alleen dit jaar nog versneld worden afgeschreven. Zo kan er een groter bedrag van de winst worden afgetrokken en hoeft er minder belasting over 2011 te worden betaald.  Deze regeling, die in 2012 vervalt, geldt voor alle ondernemers.

Slechts 38% van de ondernemers plant echter bewust de investeringen en profiteert daarmee optimaal van het fiscaal voordeel. 21% zegt bovendien de regels wel te kennen, maar wil pas invester en als dit echt nodig is.