Valkuilen bedrijfsoverdracht

Een ondernemer voelt in de meeste voorkomende gevallen een grote weerzin om te stoppen met zijn onderneming. Hij/zij heeft de zaak van zijn ouders of zelfs grootouders overgenomen of is er zelf mee gestart enkele 10-tallen jaren geleden. Het stoppen is dan een moeilijke beslissing, die vooral emotioneel is. Wij zetten u een aantal valkuilen op een rijtje, waar u bij voorkeur niet moet instappen. Lees verder

Ondernemer: wat voor type ben jij?

Marktonderzoekbureau Motivaction onderzocht kleinere ondernemingen met maximaal 50 man personeel en keek naar de drijfveren van deze onder-nemers en hoe ze met deze drijfveren omgaan. De reden dat juist deze groep is onderzocht, is dat de invloed van deze ondernemers op het bedrijf nog relatief groot is. Ondernemers met meer personeelsleden laten vaak beslissingen over aan specialisten in het bedrijf. Lees verder