Van factureren naar incasseren

Wat veel mensen niet weten is dat de factuur moet voldoen aan een paar wettelijke eisen. Maar hoe stelt u zo een factuur op en op welk moment gaat u bellen, stuurt u een herinnering of zelfs een aanmaning?

Het systeem van de omzetbelasting is sterk georiënteerd op facturering. Daarom stelt de belastingdienst daaraan hoge eisen. Niet er aan voldoen kan strafrechtelijke gevolgen hebben. Maar ook al valt dat in de praktijk misschien wel mee; er zijn faciliteiten verbonden aan de juiste facturering en aan de juiste administratieve verwerking daarvan. Lees verder


Hoe verloopt een incassotraject?

Het incassotraject is in te delen in twee fases. De eerste fase is de minnelijke of buitengerechtelijke fase. De tweede fase is de gerechtelijke fase. Uitgangspunt is dat de vordering wordt geïnd in de minnelijke fase, omdat in deze fase nog geen rechter, deurwaarder of andere juridische partij aan de orde komt. Heeft de debiteur echter in de eerste fase nog niet betaald, dan wordt de juridische procedure in gang gezet. Lees verder


Salesplan en verkoopproces zijn een must

Salesplan, “Failing to plan equals planning to fail”

Een gedegen salesplan en daarbij horend verkoopproces is een must voor elk zichzelf respecterend bedrijf! Heb je ambities en wil je deze ook echt realiseren dan is een goed verkoopplan met strak ingericht verkoopproces een vereiste.

Lees verder


Zelfstandigen- en startersaftrek 2011

Een ondernemer die aan het urencriterium voldoet, heeft recht op de zelfstandigenaftrek. De hoogte van de zelfstandigenaftrek wordt bepaald door de hoogte van de winst. Op de startersaftrek bestaat recht als u recht hebt op de zelfstandigenaftrek en in één van de voorafgaande 5 jaren geen ondernemer was en niet vaker dan tweemaal de startersaftrek hebt genoten. Kort gezegd: de eerste 3 jaar van uw ondernemerschap hebt u recht op de startersaftrek, daarna niet meer. De startersaftrek is een vast bedrag van € 2.123 (in 2010 € 2.110) dat bij uw zelfstandigenaftrek wordt geteld. Lees verder


Groeien in 2011? En daarna?

In deze onzekere tijden vraagt u zich als ondernemer of directeur misschien het volgende af:

Hoe kan mijn organisatie in 2011 en daarna groeien?
Hoe maak ik mijn organisatie daar klaar voor?
Hoe weet ik hoe mijn organisatie wil groeien en hoe wij de kansen kunnen verzilveren?
Hoe maak ik een helder en duidelijk strategisch én operationeel plan voor mijn mensen om het uit te voeren?
hoe krijg ik meer uit mijzelf en mijn team?

Lees verder