Koester uw klagers

Bijna 70 procent van de MKB-bedrijven is ontevreden over zijn telecom-leverancier, automatiseringsbureau, bank en internet provider. Die onvrede ontstaat vooral doordat afspraken niet worden nagekomen. In meer dan de helft van de gevallen (60%) is de ontevredenheid ook geuit, maar heeft de leverancier daar volgens de ondervraagden niets mee gedaan.

Lees verder

Bereken btw over uw onkosten

Neem de volgende situatie: u levert diensten of goederen aan uw klanten en om dat te kunnen doen, moet u onkosten maken. Die onkosten heeft u niet verwerkt in de prijs, maar u kunt ze volgens afspraak doorbelasten aan de klant. Vraag: moet u daar dan btw over berekenen? Antwoord: Jazeker. Lees verder


Hoe veilig is uw spaargeld?

Wilt u naar het artikel "Maak geen onnodige accountantskosten"? Klik dan hier De laatste tijd hoor je veel over spaartegoeden die door de overheid worden gegarandeerd in het geval de bank niet meer aan z’n verplichtingen kan voldoen. Dat geldt met name voor particulieren, maar ook kleine ondernemingen zijn door Minister Bos in bescherming genomen.

Lees verder