7 manieren om online betalingen af te handelen

Als u een webwinkel of andere online bestelmogelijkheid opzet, dan onderkent u de behoefte bij de klant om 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn aankopen te doen zonder hiervoor de deur uit te hoeven. E-commerce is met name interessant als u het besteltraject zo eenvoudig mogelijk maakt. Een belangrijke schakel hierin is de betalingstransactie.
Lees verder


Silicon Valley: 10 voorwaarden voor succesvol ondernemen

“Nederland moet weer terug naar de wereldtop van kennis- en innovatielanden. Dit stelt Alexander Rinnooy Kan”, aldus een artikel op Nu.nl van 30 juni jl. Rinnooy Kan stelt dat de Nederlandse overheid daarvoor per jaar 5 miljard euro in innovatie moet pompen. Stanford investeert alleen al 1 miljard euro in onderzoek, en dat is maar één organisatie in “the Valley”. Maar hoe staat het met de andere organisaties in de regio? Wat doen zij om succes te behalen? 10 voorwaarden voor succesvol innoveren in Silicon Valley.
Lees verder


Klanttevredenheid: Net Promotor Score (NPS)

De Net Promoter Score (NPS) is in 2003 ontwikkeld als een eenvoudig instrument voor het meten van klantloyaliteit. In zijn bestseller “The Ultimate Question” zegt Frederick Reichheld dat bestaande loyaliteitsmaatstaven niet alleen onvoldoende effectief zijn, maar vaak ook complex en daarmee slecht bruikbaar voor managers. Hij stelt verder dat het traditionele klanttevredenheidsonderzoek vaak faalt, een slecht stuurinstrument is en geen goede voorspeller is voor winstgevende groei. Als antwoord hierop heeft hij de Net Promotor Score (NPS) ontwikkeld. Lees verder