Niet eens met de Belastingdienst?

Als u het niet eens bent met de hoogte van uw voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting, kunt u bij de Belastingdienst bezwaar maken. Als u niet tevreden bent over de beslissing die de Belastingdienst naar aanleiding van uw bezwaar heeft genomen, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. U kunt de Belastingdienst ook vragen in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de belastingrechter.

Lees verder

2010: Relatiegericht verkopen!

Het is een oud gezegde; "Wie goed doet, goed ontmoet!" , en niets is meer waar in de verkoop dan deze spreuk. Zie het als een 'way-of-life-in-sales' om jezelf als verkoper optimaal in te spannen, in te leven en je vooral optimaal te interesseren voor al hetgeen relatie heeft met je klant. Een relatie starten met een klant is een lange-termijn gebeuren. En net als in het dagelijkse leven dienen relaties te groeien en steeds sterker te worden.

Lees verder

Fiscale eenheid vennootschap en dochter spaart belasting

Als een vennootschap een fiscale eenheid aangaat met een dochtermaatschappij betekent dit voor de vennootschapsbelasting dat de dochtermaatschappij opgaat in de moedermaatschappij. Er is dan nog maar één belastingplichtige. Bij een fiscale eenheid worden de resultaten van de dochtermaatschappij toegerekend aan de moedermaatschappij. De dochtermaatschappij houdt niet op te bestaan (ook niet fiscaal), maar is niet meer zelfstandig belastingplichtig.

Lees verder

Bouwen aan zelfvertrouwen

In welke omgeving of welke omstandigheid dan ook, overal geldt, dat je maar één keer de kans hebt om een eerste indruk neer te zetten. Het aantal seconden varieert per inzicht, maar weet dat het potentieel van het gesprek of je presentatie in de eerste contactseconden wordt bepaald. Je uitstraling en de mate van je gevoel aan zelfvertrouwen spelen hierin een allesbepalende rol. Zelfvertrouwen hebben en uitstralen is helaas niet iedereen gegeven. Eén van de belangrijke sleutels om jezelf te ontwikkelen als iemand met een sterke en zekere uitstraling, is ingegeven door de vraag, met wie je jouw eigen kunnen en performance vergelijkt.

Lees verder